Elérhetőségek

Tanakajd Község Önkormányzata

Cím: 9762 Tanakajd,
Templom u. 24.
Telefon:
+3694577077
Mobil:
+3630/505-5292
E-mail:
tanakajd.onkormanyzat@gmail.com


Lakossági tájékoztató

2020.12.23.

Lakossági tájékoztató

Kerti avar égetéséről

Tanakajdon az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését az önkormányzat 9/2011. (VII.14.) rendeletének 12. §-a szabályozza, amely szerint belterületen égetni a nyári időszakban kedden és pénteken, a téli időszakban kedden, pénteken és szombaton lehet. Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magasabb szintű jogszabályokból eredő deregulációs kötelezettségének eleget téve 2020. december 31-i időponttal hatályon kívül helyezte a helyi rendeletet, ami azt jelenti, hogy 2021. január 1-vel megszűnik a településen a kerti hulladék és avarégetés lehetősége. Magyarország kormányának december 2-án kihirdetett rendelete alapján ez a dátum azonban az időközben kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig kitolódik, tehát 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is az önkormányzati rendelet égetésre vonatkozó szabályai maradnak hatályban. Kérem, hogy a következő évtől a módosításoknak megfelelően járjanak el, mert a levegővédelmi követelményt megsértővel szemben a területi környezetvédelmi hatóság illetve a járási környezetvédelmi hatóság - a jogsértő tevékenység megszüntetésére való kötelezéssel egyidejűleg - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.

Kutakról

Az Országgyűlés döntésének értelmében ismét meghosszabbításra került az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv) hatályos rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.” A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül, vagy attól eltérően került megépítésre, fennmaradási engedélyt kell kérni. Fennmaradási engedélyezési eljárást kell lefolytatni, mind az ásott, mind a fúrt kutakra, vagyis minden olyan kútra, amit engedély nélkül létesítettek.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
- nem gazdasági célú vízigényt szolgál. Minden egyéb esetben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása.

A Szombathely, Balogunyomi vízbázis hidrogeológiai védőterülete érinti Tanakajd és Vasszécseny egyes területeit. A védőterület kijelöléséről szóló határozatban helyrajzi szám szerint megjelölt ingatlanok listája a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető.

A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem benyújtásakor csatolni kell:
– a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. fejezetének 6.7. pontja szerinti fényképfelvételt a kútról és környezetéről.
– a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban leírtak szerinti, a képesítést igazoló okirat másolatát; A jelen szabályozás értelmében, aki 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútra, annak 2024. január 01. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A fenti törvény értelmében az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Hivatal ügyfélfogadási rendje 2020-ban módosításra került.

A Hivatal hétfőn és kedden 8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig,
szerdán 13 órától 17 óráig,
pénteken 8 órától 12 óráig tart nyitva az ügyfelek számára.
Csütörtökönként az ügyfélfogadás szünetel.

Anyakönyvi ügyekben különösen hagyatéki leltár felvételénél, illetve házasságkötési szándék bejelentésénél kérjenek időpontot az ügyintézőtől. A veszélyhelyzet ideje alatt kérem, csak a személyes megjelenést nélkülözhetetlenné tevő esetekben keressék fel a Hivatalt, minden más ügyben az e-mail és telefonos kapcsolattartást részesítsék előnyben. Személyes megjelenés esetén használják a Vasszécsenyi Községháza első emeletén, a Hivatal bejárati ajtajánál elhelyezett csengőt és a Hivatal munkatársai az erre a célra elkülönített ügyféltérben fogadják önöket.

Elérhetőségeink:
Jegyző: 577-387
Általános igazgatás: 577-380
Anyakönyvi igazgatás: 577-386
Adóügy: 579-018

Elektronikus úton hivatali kapun keresztül, valamint a hivatal@vasszecseny.hu e-mail címen fordulhatnak hozzánk.

Köszönöm együttműködésüket! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok a Hivatal minden köztisztviselője nevében!

Üdvözlettel: dr. Pintér Dóra jegyző


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Tanakajd Község Önkormányzata - Magyar