$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Tájékoztató országos tűzgyújtási tilalom elrendeléséről
Kiss Zsanett, 2013-07-24
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter 2013. július 22-től átmeneti időre. Tilos az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetése községünkben!
TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter 2013. július 22-től átmeneti időre. Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a vidékfejlesztési miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre a 2013. július 22-én átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetést is. A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 9/2011. (VII.8.) önkormányzati rendeletének 12. §-a szerint a község közigazgatási területén az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályai a következők: 12. § (1) Avart és kerti hulladékot csak biztonságos jól kialakított tűzrakó helyen és módon, a lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet, úgy, hogy az az emberi környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Belterületen égetni a nyári időszakban (június 01-től szeptember 30-ig) kedden és pénteken, a téli időszakban (október 01-től május 31-ig) kedden, pénteken, illetve szombaton lehet. (2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot. (3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. (4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. (5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. (6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető. (7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. (8) Avar és kerti hulladékok égetésénél figyelembe kell venni: - kis nedvességtartalmú anyagok égethetők, - égetés csak szélcsendes időben (5m/s-nál kisebb szélsebesség), - tűzvédelmi előírások betartásával végezhető. Az élet- és vagyonbiztonság, illetve a környezet védelme érdekében kérem a fentiek következetes betartását! Tisztelettel: Gáspár Tivadar jegyző
videri.hu