$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
FELHÍVÁS GAZDÁLKODÓKNAK!
Kiss Zsanett, 2013-06-13
A Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a következő közleményben fordul a Gazdálkodókhoz!
Tisztelt Gazdálkodó! Az utóbbi évektől eltérően 2013. első hónapjaiban nagy mennyiségű csapadék hullott a földekre. A talajok felső rétege vízzel telt, jelentős területeken van belvíz. A március eleji rövid tavaszt ismét csapadékosabb időszak követte, az átlagos középhőmérséklet több fokkal elmarad a korábbi évekétől. A jó idő beköszöntével a több hetes késésben lévő vegetáció robbanásszerűen beindult. Az időszerű mezőgazdasági munkák feltorlódtak. E feszített munkatempójú időszakban felhívjuk a gazdálkodók figyelmét a korán virágzó, repce- és gyümölcs kultúrákban végzett növényvédelmi kezelések várható problémáira, elsősorban az emberi egészség, a környezetvédelem és a hasznos szervezetek, kiemelten a beporzó méhek védelme érdekében. Védekezés repcében Az őszi káposztarepcében rovarkártevők elleni védekezésre engedélyezett készítmények közül az Eforia 065 ZC készítmény a repce szárbaindulás (BBCH 30) fenológiai állapotáig használható. A klórpirifosz és klórpirifosz-metil hatóanyagú Cyren EC (Pyclorex Neo), Daskor (Roksa), Dursban Delta CS, Nurelle-D 50/500 EC, Pyrinex 25 CS és Reldan 22 EC (Megatox 22 EC) készítmények a rejtett bimbós (BBCH 50) stádiumig juttathatók ki. Megyei megfigyeléseink alapján a repce már átlagosan zöldbimbós fenológiai állapotban található. Ekkor foszforsavészter-hatóanyagú készítmények és kombinációik már nem használhatóak. Zöldbimbós állapotban több más hatóanyagú készítmény áll rendelkezésre, ezek kiválasztásában segítséget nyújthat a Nébih internetes növényvédő szer keresője: www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/ noveny_talajvedelmi_ig/aktualitasok/ novenyvedoszerek_adatbazisa A repce virágzás fenológiai állapotában, illetve korábban is, ha a repcében virágzó gyomokat találunk, a virágzásban történő kezelések kapcsán két alternatíva közül választhatunk: 1. Méhekre nem veszélyes / nem jelölésköteles rovarölő szerek a virágzó növényállományban vagy méhek közelében bármikor veszély nélkül felhasználhatóak, mivel rendeltetésszerű alkalmazásuk eleve nem veszélyezteti a méheket (pl. Biscaya, Mospilan 20 SP, Mavrik 24 EW). 2. A méhkímélő technológia keretében méhekre mérsékelten veszélyes / mérsékelten kockázatos rovarölő szerek felhasználására kerülhet sor. „Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer (pl. Fendona 10 EC, Karate Zeon 5 CS, Sumi-Alfa 5 EC) kijuttatása - amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi - kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat”. Itt azonban még egy ajánlásra érdemes odafigyelni: Amennyiben erősebb lehűlés, fagypont körüli hőmérséklet várható az éjszaka folyamán, a permetezést érdemes elhalasztani. Védekezés gyümölcsösökben Fenológiai állapottól függetlenül, amennyiben a táblán virágzó gyomnövények vannak, a kezeléseket méhkímélő technológiával, vagy méhekre nem veszélyes, nem jelölésköteles szerekkel kell végrehajtani! Almában, körtében a klórpirifosz készítményeket a korai zöldbimbós (BBCH 55) állapottól a teljes sziromhullásig (BBCH 69) nem lehet használni. A virágzó, vagy virágzás közeli aljnövényzet esetében, a megfelelő fenológiai állapot mellett sem használhatók, méhekre nem veszélyes, vagy méhkímélő technológiával kijuttatható szereket kell választani. A házi kertben sokak által kedvelt dimetoát hatóanyagú készítményeket (Bi 58 EC, Danadim Progress) I-es forgalmi kategóriába sorolták és gyümölcsösben nem használható! Erre tekintettel lakott területen a továbbiakban nem lehet használni! További, általános szabályok A vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes jelölésű készítmények használatát kerüljük a belvizes területeken, élővizek közelében a vízi szervezetek megóvása érdekében. A növényvédelmi tevékenység során a növényvédő szer nem kerülhet a kezelendő területen kívül más területre. Ennek érdekében a növényvédelmi gép rendeltetésszerű, biztonságos működését a gép kezelőjének a munka megkezdése előtt ellenőriznie kell, valamint permetezés 4 m/s szélsebességig, levegőrásegítéses kijuttatási, vagy légbeszívásos cseppképzési technikával 6 m/s szélsebességig végezhető. 2 A növényvédő szeres kezelések tervezésekor, a készítmények kiválasztásánál az egyes területek „méhkockázatára” is legyünk figyelemmel: Változnak a légi permetezés szabályai (24/2013 VM rendelettel módosított 44/2005 FVMGKM-KvVM rendelet) A módosítások április 26-tól lépnek életbe, ezek közül a legfontosabbak: A – korábban már engedélyeztetett – kijuttatásról a rendelet mellékletében szereplő formanyomtatvány szerinti bejelentést legkésőbb a kijuttatást megelőző munkanap délelőtt 9 óráig kell megtenni az illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságnál. A növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék légi kijuttatása, valamint talajerő- gazdálkodási mezőgazdasági repülés esetén is, bár előzetesen e tevékenységeket engedélyeztetni nem kell, a munkavégzés előtt bejelentésük a - légi permetezéshez hasonló módon – kötelező. Lakott területtől 500 m helyett 100 m-re, lakott terület felé fújó szél esetén 300 m-re csökken a védőtávolság. Ugyanez vonatkozik természetvédelmi területekre is.3 Nem változtak az alábbi, kiemelten fontos feltételek: A földi géppel nem járható területeken légi növényvédelmi munka kérelemre, a növény-és talajvédelmi igazgatóság engedélye után végezhető el. Az erre vonatkozó kijuttatási tervet a tervezett légi permetezés előtt legalább 30 nappal be kell nyújtani, melyben indokolni kell a légi úton történő kijuttatást. Szükséghelyzeti engedély iránti kérelmet CSAK KÜLÖNÖSEN INDOKOLT ESETBEN, ÉS HA ELŐZETES KIJUTTATÁSI TERV BENYÚJTÁSÁRA NEM ÁLLT RENDELKEZÉSRE A SZÜKSÉGES IDŐTARTAM, van módja elfogadni a hatóságnak. Az elmúlt hetekben a belvíz miatt indokolt volt a szükséghelyzeti engedélyek iránti kérelem, azonban a későbbi légi permetezések már tervezhetőek, ezért a szakirányítók időben készítsék el és nyújtsák be a kijuttatási terveket! Csak a légi kijuttatásra engedélyezett növényvédő szer és növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termék (lásd: engedélyokirat) használható fel ilyen módon, az engedélyokiratban szereplő védőtávolságok betartásával. Fokozottan figyeljünk a lakott területek közelében végzett permetezéseknél Lakott területek szomszédságában különösen figyeljünk az előírások betartására. Bizonyos szerek használata belterületen nem engedélyezett illetőleg lakott területtől, élővizektől, természetvédelmi területektől való védőtávolságokkal kell számolni. (lásd: engedélyokirat). A növényvédelmi tevékenység során a növényvédő szer nem kerülhet a kezelendő területen kívül más területre. Ennek érdekében a növényvédelmi gép rendeltetésszerű, biztonságos működését a gép kezelőjének a munka megkezdése előtt ellenőriznie kell, valamint permetezés 4 m/s szélsebességig, levegőrásegítéses kijuttatási, vagy légbeszívásos cseppképzési technikával 6 m/s szélsebességig végezhető. 4 Felhívás a tavaszi vetési munkálatokkal kapcsolatban Rendszeresen ellenőrizze és tartsa karban, vetés előtt gondosan állítsa be vetőgépét! A csávázott vetőmag felületkezelése tilos, mert ez fokozza a leporlás kockázatát! A vetőmagos zsák alján esetlegesen felgyülemlő port ne töltse a vetőgépbe. Ha a vetés tervezett idején, a szomszédos táblákon virágzó növények vannak, és fennáll a vetőmagról ledörzsölődött por elsodródásának kockázata, ne vessen rovarölő szerrel csávázott vetőmagot! Erős szélben ne vessen csávázott vetőmagot! A vetés során ügyeljen a vetőmagnorma és a haladási sebesség betartására! Pneumatikus szívólevegős vetőgépek esetén a magokról esetlegesen ledörzsölődött port megfelelő csővezetékkel (deflektorral) a talajfelszínre vagy a barázdába kell vezetni az EU Bizottság 2010-es határozata, valamint a csávázószerek engedélyokiratai alapján! További hasznos információk a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján • a parlagfűről, parlagfű-mentesítésről: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/a-parlagfurol-parlagfumentesitesrol • a dióburok-fúrólégyről: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/magyarorszagon-is-terjed-a-nyugatidioburok-furolegy • az élelmiszerlánc-felügyeleti díjról: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/tajekoztatas-azelelmiszerlanc-felugyeleti-dijrol • a nitrát-adatszolgáltatásról: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/hirek/adatszolgaltatassal-a-kornyezet-esa-gazdak-erdekeiert Az élelmiszertermelésre alkalmas környezet hosszú távú fenntartása közös ügyünk, köszönjük az együttműködésüket. Tanakajd, 2013. április 17. Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Related link
videri.hu