$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Lakossági tájékoztató
Gáspár Tivadar, 2020-12-23
Lakossági tájékoztató- Avar égetés, kutak, Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
Lakossági tájékoztató Kerti avar égetéséről Tanakajdon az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetését az önkormányzat 9/2011. (VII.14.) rendeletének 12. §-a szabályozza, amely szerint belterületen égetni a nyári időszakban kedden és pénteken, a téli időszakban kedden, pénteken és szombaton lehet. Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a magasabb szintű jogszabályokból eredő deregulációs kötelezettségének eleget téve 2020. december 31-i időponttal hatályon kívül helyezte a helyi rendeletet, ami azt jelenti, hogy 2021. január 1-vel megszűnik a településen a kerti hulladék és avarégetés lehetősége. Magyarország kormányának december 2-án kihirdetett rendelete alapján ez a dátum azonban az időközben kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig kitolódik, tehát 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is az önkormányzati rendelet égetésre vonatkozó szabályai maradnak hatályban. Kérem, hogy a következő évtől a módosításoknak megfelelően járjanak el, mert a levegővédelmi követelményt megsértővel szemben a területi környezetvédelmi hatóság illetve a járási környezetvédelmi hatóság - a jogsértő tevékenység megszüntetésére való kötelezéssel egyidejűleg - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. Kutakról Az Országgyűlés döntésének értelmében ismét meghosszabbításra került az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv) hatályos rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.” A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül, vagy attól eltérően került megépítésre, fennmaradási engedélyt kell kérni. Fennmaradási engedélyezési eljárást kell lefolytatni, mind az ásott, mind a fúrt kutakra, vagyis minden olyan kútra, amit engedély nélkül létesítettek. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: - a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, - épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, - nem gazdasági célú vízigényt szolgál. Minden egyéb esetben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása. A Szombathely, Balogunyomi vízbázis hidrogeológiai védőterülete érinti Tanakajd és Vasszécseny egyes területeit. A védőterület kijelöléséről szóló határozatban helyrajzi szám szerint megjelölt ingatlanok listája a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalban megtekinthető. A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem benyújtásakor csatolni kell: – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. fejezetének 6.7. pontja szerinti fényképfelvételt a kútról és környezetéről. – a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. §-ban leírtak szerinti, a képesítést igazoló okirat másolatát; A jelen szabályozás értelmében, aki 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútra, annak 2024. január 01. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A fenti törvény értelmében az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Hivatal ügyfélfogadási rendje 2020-ban módosításra került. A Hivatal hétfőn és kedden 8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig, szerdán 13 órától 17 óráig, pénteken 8 órától 12 óráig tart nyitva az ügyfelek számára. Csütörtökönként az ügyfélfogadás szünetel. Anyakönyvi ügyekben különösen hagyatéki leltár felvételénél, illetve házasságkötési szándék bejelentésénél kérjenek időpontot az ügyintézőtől. A veszélyhelyzet ideje alatt kérem, csak a személyes megjelenést nélkülözhetetlenné tevő esetekben keressék fel a Hivatalt, minden más ügyben az e-mail és telefonos kapcsolattartást részesítsék előnyben. Személyes megjelenés esetén használják a Vasszécsenyi Községháza első emeletén, a Hivatal bejárati ajtajánál elhelyezett csengőt és a Hivatal munkatársai az erre a célra elkülönített ügyféltérben fogadják önöket. Elérhetőségeink: Jegyző: 577-387 Általános igazgatás: 577-380 Anyakönyvi igazgatás: 577-386 Adóügy: 579-018 Elektronikus úton hivatali kapun keresztül, valamint a hivatal@vasszecseny.hu e-mail címen fordulhatnak hozzánk. Köszönöm együttműködésüket! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok a Hivatal minden köztisztviselője nevében! Üdvözlettel: dr. Pintér Dóra jegyző
videri.hu