$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Álláskeresők figyelmébe!
Gáspár Tivadar, 2019-04-23
Tanakajd község önkormányzata pályázatot hirdet általános karbantartó munkakör betöltésére.
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Tanakajd a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Tanakajd általános karbantartó munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, Tanakajd község intézményei és közigazgatási területe. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Karbantartási és szakmunkák elvégzése; zöldterület karbantartás; gépjármű vezetése, üzemképes állapotban tartása, gondozása; mezőgazdasági traktor vezetése, karbantartása, munkaeszközeivel munkavégzés; egyéb intézményi technikai feladatok elvégzése; közfoglalkoztatottak munkájának szervezése, irányítása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  8 Általános,  B kategóriás jogosítvány,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Szakmunkásképző intézet, villamos-, lakatos-, asztalos-, gépipari végzettség,  karbantartói munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  tanakajdi vagy szomszédos községi lakóhely  mezőgazdasági vontatóra szóló jogosítvány A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, vezetői engedély(ek) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Miklós polgármester nyújt, a 0630/8229877 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Tanakajd címére történő megküldésével (9762 Tanakajd, Templom utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: általános karbantartó.  Személyesen: Simon Miklós polgármester, Vas megye, 9762 Tanakajd, Templom utca 24. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kinevezésről a képviselő-testület dönt, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A kinevezésben három hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 17. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.tanakajd.hu - 2019. április 26.  Vas Népe megyei napilap - 2019. április 26.  önkormányzati hirdetőtáblára történő kifüggesztés - 2019. április 26.
videri.hu