$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT IGÉNYLÉSE
Kiss Zsanett, 2015-01-10
Tisztelettel értesítjük a település lakosait, hogy a Tanakajd Torna Club elindította KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁT Tanakajd településen! A közösségi szolgálat célja a településen élők közösségi szükségleteinek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása valamint a település szolgáltatási funkcióinak bővítése, a jobb életminőség elérése.
TANAKAJDI TORNA CLUB 9762 TANAKAJD TEMPLOM U. 24. Tel.: 06-94/577-077 Fax: 06-94/577-381 E-mail: tanakajditc@gmail.com KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT IGÉNYLÉSE Tisztelettel értesítjük a település lakosait, hogy a Tanakajd Torna Club elindította KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁT Tanakajd településen! A közösségi szolgálat célja a településen élők közösségi szükségleteinek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása valamint a település szolgáltatási funkcióinak bővítése, a jobb életminőség elérése. Biztosítja a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is. A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális, egészségügyi vagy egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a szolgáltatás igénybe vételére. A település közösségi intézményei és civil szervezetei, amelyek biztosítják a település lakosai számára a különböző közösségi szolgáltatásokat. A szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes. Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása Az óvodások, általános iskolások szállítása az intézményekbe, illetve az intézmények által szervezett programokra (pl. úszásoktatás, fejlesztő foglalkozások, kirándulás, bábszínház, kulturális rendezvény, sportprogramok, sportrendezvények, orvosi szolgáltatások sportoláshoz kötődően…). A szállítás csoportosan történik, de akkor is teljesítendő, ha csak egy gyermek van. A gyermekek szállítása abban az esetben lehetséges, ha a szolgáltatást igénylő gondoskodik legalább egy kísérőről. Az ellátottak köre: Azok a gyermekek, akiknek szülei a gyermekek szállításáról más módon nem tudnak gondoskodni, illetve aránytalanul nagy terhet jelentene. Közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése Az önkormányzat, a kulturális és nevelési intézmények illetve a helyi civil szervezetek által szervezett rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel: • Rendezvény helyszínének berendezésével kapcsolatos feladatok ellátása • A rendezvényhez kapcsolódó szállítási feladatok (eszközök, személyek, önkéntesek szállítása) • A rendezvény meghívottjainak szállítása • A rendezvények során rendezőként való részvétel, a felmerül problémák kezelése, elhárítása • A rendezvény utáni takarítási, pakolási feladatokban való részvétel A szolgáltatás igénylésének módja: Igénylő lap kitöltése, mely kérhető a Művelődési Házban. Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat! Tanakajd, 2015. január 06. Tisztelettel: Kondor Gábor sk. TTC elnöke
videri.hu