$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Talajvízkutak fennmaradási engedélyezése
Gáspár Tivadar, 2018-10-10
Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a magánszemély, aki 2018. január 1-jét megelőzően létesített engedély nélkül vagy engedélytől eltérően vízkivételt biztosító vízilétesítményt (kút) és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi. Részletes információ bővebb híreink között olvasható!
Jogszabály-módosítás értelmében fennmaradási engedélyt kaphatnak a 2018. január elseje előtt engedély nélkül létesített (fúrt vagy ásott) kutak Magyarország területén. Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a magánszemély, aki 2018. január 1-jét megelőzően létesített engedély nélkül vagy engedélytől eltérően vízkivételt biztosító vízilétesítményt (kút) és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi. A fennmaradási engedélyt a megfelelő vízgazdálkodási hatáskörrel rendelkező hatóságok valamelyikénél lehet kérelmezni. Fennmaradási engedély kérhető a települési önkormányzat jegyzőjétől akkor, ha a kút • a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló Kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül üzemel, • legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, • kizárólag magánszemélyek házi ivóvízigényét és a háztartási igények kielégítését szolgálja, • nem gazdasági célú vízigényt szolgál ki. Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása! A fennmaradási engedély kiadására vonatkozó kérelmet a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet II. pontja szerinti adattartalommal kell benyújtani. A Kérelem nyomtatvány letölthető a www.tanakajd.hu weboldalról (Hivatali információk/Letölthető nyomtatványok menü pont alatt) vagy személyesen igényelhető a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejében. A kérelemhez csatolni szükséges: • fényképfelvételt a kútról és a környezetéről, • fúrt kút esetében a 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolását, 13. § (2) Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is - az végezheti, aki a) az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint b) a vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozón a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyelet műszaki-biztonsági előírásainak való megfelelést tanúsító igazolásával, vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti EK megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik. • ivóvízcélú felhasználás esetében a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredményéről szóló dokumentumot, • tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező a tulajdonos, • az eljárási illeték összegét, 3.000.- Ft-os illetékbélyegben. A fentiektől eltérő esetben a fővárosi vagy a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet, amelyhez csatolni kell a működő, megépített kút pontos tervdokumentációit is. Amennyiben a 2018. január elseje előtt létesített kút megkapja a fennmaradási engedélyt, a tulajdonos mentesül a bírság megfizetése alól. A kút létesítésének időpontját szükség esetén bizonyítani kell, ha ugyanis a megadott dátum után létesítették, akkor a fennmaradási engedélyt az eljáró hatóság kiadja, ugyanakkor bírságot is kiszab. Vasszécseny, 2018. október 8. Gáspár Tivadar jegyző
videri.hu