$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Igénybejelentés felmérése téli rezsicsökkentés támogatására
Gáspár Tivadar, 2018-08-16
A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata szerint azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek, amelyek a földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti juttatásban nem részesültek. A támogatásra vonatkozó igénybejelentés 2018.október 15.napjáig lehet benyújtani.
TÁJÉKOZTATÁS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL A Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata szerint azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek, amelyek a földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti juttatásban nem részesültek. Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.) ügyfélfogadási időben ( hétfő- csütörtök 8 -16 óra, pénteken 8 - 13.30 óráig) illetve a Tanakajdi Művelődési Házban (9762 Tanakajd, Fő utca 15.) vagy a nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról: a www.tanakajd.hu/Hivatali információk/letölthető nyomtatványok alatt. Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15. amely határidő elmulasztása jogvesztő ! Háztartásonként csak egy igénylólap nyújtható be. Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket. Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az igénybejelentés megalapozottságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi. 2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van lehetőség az igényelt támogatás kiosztásáról, átvételi helyéről majd egy későbbi időpontban adunk tájékoztatást a Kormány további - később meghozandó – döntései értelmében. Vasszécseny, 2018. augusztus 14. Gáspár Tivadar jegyző
videri.hu