$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Pályázat pénzügyi és adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére
Gáspár Tivadar, 2018-04-26
Álláskeresők figyelmébe! A Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2 fő munkatársat keres, pénzügyi és adóügyi munkakörbe. A pályázati felhívások részletes szövegei bővebb híreink között található.
Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadó munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi utca 11. Vas megye, 9766 Rum, Béke utca 22. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 16. pontja szerinti pénzügyi igazgatási feladatok Ellátandó feladatok: A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok, illetve intézményeinek költségvetési és vagyongazdálkodási feladatainak ellátása; az önkormányzatok pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok; pénztárak kezelése; kontírozás, főkönyvi könyvelés; kötelezettségvállalások, szerződések rögzítése; banki átutalások bonyolítása; normatív állami támogatások igénylésével kapcsolatos feladatok; adatszolgáltatások; pénzügyi nyilvántartások vezetése A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: pénzügyi, számviteli feladatok Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Magyar állampolgárság,  Cselekvőképesség,  Büntetlen előélet,  Középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli szakirány,  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  B kategóriás jogosítvány,  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Felsőfokú képesítés, pénzügyi, számviteli szak,  önkormányzati igazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  közigazgatási alap-/szakvizsga megléte  mérlegképes könyvelői végzettség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáspár Tivadar jegyző nyújt, a 0694/377-001 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VKÖH/34/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  A helyben szokásos módon a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések hirdetőtábláin és weboldalain - 2018. április 30.  Vas Népe megyei napilap - 2018. április 28. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezésben három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszecseny.hu honlapon szerezhet. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi utca 11. Vas megye, 9766 Rum, Béke utca 22. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó feladatok ellátása. Adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adóhátralékkal kapcsolatos feladatok, adóigazolások, illetve adó- és értékbizonyítványok kiadása. A helyi adónemek nyilvántartó programjainak kezelése, adattartalmának naprakész vezetése. A be- és visszafizetések, illetve jóváírások naprakész könyvelése. A közös önkormányzati hivatal pénzügyi előadói részére a szükséges információk, adatok átadása. A helyi adózással kapcsolatos egyéb ügyek intézése a helyi adókról, az adózás rendjéről szóló törvények, valamint a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján. Adóügyekben ügyfélszolgálati feladatok ellátása. Közreműködés a képviselő-testületek elé kerülő előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók elkészítésében. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Magyar állampolgárság,  Cselekvőképesség,  Büntetlen előélet,  Középiskola/gimnázium,  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  B kategóriás jogosítvány,  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Felsőfokú képesítés, pénzügyi, számviteli szak,  önkormányzati igazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  mérlegképes könyvelői végzettség  közigazgatási alap-/szakvizsga megléte Előnyt jelentő kompetenciák:  pontos, precíz önálló munkavégzés  Kiváló szintű kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáspár Tivadar jegyző nyújt, a 0694/377-001 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VKÖH/54/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  A helyben szokásos módon a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések hirdetőtábláin és webo - 2018. április 30.  Vas Népe megyei napilap - 2018. április 28. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezésben három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszecseny.hu honlapon szerezhet.
videri.hu