$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Óvodai dajka álláspályázat
Gáspár Tivadar, 2016-09-08
Álláskeresők figyelmébe! A Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde óvodai dajkát keres. További részletes információ bővebb híreink között olvasható.
Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde dajka munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Arany János utca 9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott. Az óvodapedagógussal együttműködve, a gyermekek körüli gondozási feladatokat, a termek, egyes helyiségek és az udvar részeinek tisztántartását végzi vezetői utasítás és a munkaköri leírása szerint. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: • Középiskola/gimnázium, • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, nem áll a foglalkozástól való eltiltás alatt, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság Elvárt kompetenciák: • Kiváló szintű gyermekszeretet, empátia, tisztelet, megbízhatóság, együttműködés A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • A pályázó szakmai életútját bemutató részletes fényképes önéletrajz és motivációs levél; a végzettséget és egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsanett óvodavezető nyújt, a +3694377949 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: • Postai úton, a pályázatnak a Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Arany János utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016., valamint a munkakör megnevezését: dajka. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek hirdetőtáblái, illetve honlapjai - 2016. szeptember 12. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszecseny.hu honlapon szerezhet.
videri.hu