$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Tájékoztató népszavazásról
Gáspár Tivadar, 2016-08-26
Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 233/2016.(VII.5.) KE határozatában 2016. október 2. napjára tűzte ki a következő kérdésben:„AKARJA-E, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL IS ELŐÍRHASSA A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSÉT?” A népszavazás információi bővebb híreink között olvashatók
NÉPSZAVAZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Választópolgárok! Magyarország Köztársasági Elnöke az Országgyűlés 8/2016.(V.10.) OGY határozatával elrendelt országos népszavazást 233/2016.(VII.5.) KE határozatában 2016. október 2. napjára tűzte ki a következő kérdésben: „AKARJA-E, HOGY AZ EURÓPAI UNIÓ AZ ORSZÁGGYŰLÉS HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL IS ELŐÍRHASSA A NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSÉT?” A 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 16/2016. (VII. 5.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Választópolgárok figyelmét: Névjegyzék Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. augusztus 5-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. augusztus 15-ig kell megküldeni. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról. Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb • 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a Helyi Választási Irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy • 2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. Kérelem benyújtható online Ügyfélkapun keresztül vagy személyesen, illetve postán beküldött Kérelem nyomtatványon. A Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HVI-ban vagy letölthető a település honlapjáról. Választási Bizottság A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2016. szeptember 16-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2016. október 3-án mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. A munkáltató a szavazatszámláló bizottság tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2016. október 3-tól 2016. október 7-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. Kampány A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. október 2-án nem folytatható. 2016. október 2-án választási gyűlés nem tartható. 2016. október 2-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2016. október 2-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2016. október 2-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. Helyi Választási Iroda A 9/2016. (VI.28.) IM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Helyi Választási Irodáról (a továbbiakban: HVI) az alábbi tájékoztatást adom: A HVI vezetője: Gáspár Tivadar jegyző Tel.: 94/377-001 Fax: 94/577-381 E-mail: avamos@vasszecseny.hu A HVI vezető helyettese: Németh Tiborné aljegyző Tel.: 94/579-012 Fax.: 94/579-018 E-mail: rum@savaria.hu A HVI hivatali helyisége: 9763 Vasszécseny, Petőfi u. 11. 9766 Rum, Béke u. 22. Vasszécseny, 2016. augusztus 25. Gáspár Tivadar jegyző HVI vezető
videri.hu