$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
körzeti ápoló állás pályázat
Gáspár Tivadar, 2016-07-18
Vasszécsenyi Háziorvosi Szolgálat munkájának megerősítésére körzeti asszisztenst keres. A pályázati felhívás részletes szövege bővebb híreink között olvasható.
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Vasszécseny a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Vasszécseny (körzeti) ápoló, asszisztens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács területe, . A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Háziorvos mellett végzendő asszisztensi feladatok a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Középfokú képesítés, szakirányú egészségügyi végzettség,  szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  B kategóriás jogosítvány,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  jó helyismeret Előnyt jelentő kompetenciák:  Kiváló szintű kommunikációs képesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum; szakképzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsolnai Zoltán polgármester nyújt, a +36309377333 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Vasszécseny címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: (körzeti) ápoló, asszisztens. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató a beérkezett pályázatok alapján, szükség szerint személyes meghallgatás után dönt a kinevezésről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  A helyben szokásos módon a települések hirdetőtábláin történő kifüggesztés - 2016. július 15.  www.vasszecseny.hu - 2016. július 15. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkakör betöltésénél három hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszecseny.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 16.
videri.hu