$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Meghívó
Kiss Zsanett, 2016-02-11
Tisztelettel meghívjuk a Tanakajdi Torna Club (9762 Tanakajd, Templom u. 24.) tisztújító közgyűlésére, melynek ideje: 2016. február 18. (csütörtök) 18.00 óra helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház (Tanakajd, Fő u. 15/A.)
Napirend: 1. Alapszabály módosítása 2. Elnökségi tagok megválasztása 3. Tisztségviselők (elnök, elnökhelyettes) megválasztása 4. Felügyelőbizottsági tagok megválasztása Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. február 18. 18.30 óra – az eredetivel azonos helyszínen. A megismételt közgyűlés – a meghívóban közölt napirendi pontok körében – a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. Tanakajd, 2016. február 10. Kondor Gábor sk. a Tanakajdi Torna Club Elnöke
videri.hu