$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
körzeti orvos-asszisztens álláspályázat
Gáspár Tivadar, 2015-07-07
Vasszécseny,Tanakajd és Csempeszkopács községek dr. Jakabovits Adrien háziorvos és asszisztense távozása miatt 2015.szeptember 1-től körzeti orvos-asszisztenst keresnek. A pályázati felhívás teljes szövege bővebb híreink között olvasható! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a házi orvosi ellátás az új körzeti orvos megválasztásáig helyettesítéssel fog történni. A helyettesítő orvos személye és a rendelés időpontja később kerül közzétételre.
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Vasszécseny a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet körzeti asszisztens ápoló munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Háziorvos mellett végzendő asszisztensi feladatok a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 2. mellékletében felsoroltak szerint. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Emelt szintű szakképesítés, szakirányú középfokú egészségügyi,  szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  B kategóriás jogosítvány,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  háziorvos mellett megszerzett asszisztensi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  háziorvosi praxisban használatos szoftverek alkalmazásszintű ismerete A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumentum; szakképzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsolnai Zoltán polgármester nyújt, a 06309377333 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Vasszécseny címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: körzeti asszisztens ápoló. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 24. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Vas Népe megyei napilap - 2015. július 6.  www.vasszecseny.hu - 2015. július 6.  Helyben szokásos módon a települések hirdetőtábláin és honlapjain 2015. július 6. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a kinevezésről. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszecseny.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 6.
videri.hu