$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Pályázat területi védőnői állás betöltésére
Kiss Zsanett, 2015-01-20
Tisztelt Álláskeresők! Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács községek védőnői feladatainak ellátására pályázati felhívás került közzétételre a www.kozigallas.hu oldalon. A pályázati felhívás teljes szövege bővebb híreink között olvasható. Tanakajd Község Önkormányzata
Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Vas megye, Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács községek közigazgatási területe A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok, valamint a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglalt óvodai és iskola-egészségügyi védőnői feladatok, illetve bölcsődei védőnői feladatok ellátása Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Főiskola, védőnői oklevél,  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  B kategóriás jogosítvány,  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Elvárt kompetenciák:  Kiváló szintű kommunikációs készség, problémamegoldó készség, önálló munkavégzési képesség, terhelhetőség, empátia, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló szelvény, írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. február 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsolnai Zoltán polgármester nyújt, a 30/9377333 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Vasszécseny címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.  Elektronikus úton Gáspár Tivadar jegyző részére a tgaspar@vasszecseny.hu E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: A határidőben benyújtott pályázatok alapján szükség szerinti személyes meghallgatást követően a képviselő-testületek együttes ülésükön döntenek a munkakör betöltéséről. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 13. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  A helyben szokásos módon a községek hirdetőtábláin történő kifüggesztés - 2015. január 19.  Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács községek honlapja - 2015. január 19. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszecseny.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 20.
videri.hu