$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Időközi képviselő és polgármester választás
Kiss Zsanett, 2014-11-03
Tisztelt Választópolgárok! A Helyi Választási Bizottság 2014. október 20. napján megtartott ülésén a tanakajdi időközi képviselő- és polgármester választás időpontját a 10/2014. (X.20.) számú határozatával 2015. január 18. napjára tűzte ki. A Helyi Választási Bizottság határozata és az időközi választás eljárási határidői megtekinthetők a Hirdetmények között. Gáspár Tivadar HVI vezető
melléklet a 10/2014. (X.20.) HVB határozathoz I. A választók nyilvántartása 1. A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére a szavazást megelőző negyvennyolcadik napig, 2014. december 1-ig kell meg küldeni. 2. A választás kitűzéséről a névjegyzék lezárásáig, 2015. január 16-án 16.00 óráig a település szavazóköri névjegyzékének adatait – a jogszabályban meghatározott adatok kivételével – a helyi választási irodában bárki megtekintheti. II. A választási szervek létrehozása A választási bizottság megbízott tagjait, az időközi választáson jelöltet állító szervezet, illetőleg független jelölt legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon, 2014. január 2-án 16.00 óráig jelentheti be. III. Az ajánlások számának megállapítása Az egyéni listás képviselő-, valamint a polgármester-jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg – központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi (2014. november 21.) adatai alapján -, a szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő munkanapon, 2014. november 24-én. IV. A jelölés 1. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően. A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző negyvennyolcadik napon, 2014. december 1-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. 2. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba illetékes választási bizottságnál. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésre rendelkezésre álló határidőben, a szavazást megelőző harmincnegyedik napon, 2014. december 15-én. V. A jelöltek szavazólapon feltűntetett sorrendjének sorsolása A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 2014. december 15-én 16 óra után végzi el. VI. A választási kampány 1. A választási kampány időszak a szavazás napját megelőző 50. naptól, 2014. november 29-től a szavazás napján a szavazás befejezéséig tart. 2. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül, 2015. február 18-ig köteles eltávolítani. 3. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét a jelölt kérésére – az érintett választókerületre kiterjedően – a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási iroda öt napon belül, de legkorábban a nyilvántartásba vételüket követően kiadja. VII. Mozgóurna iránti kérelmek A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb a szavazást megelőző második napon, 2015. január 16-án 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy a szavazás napján legkésőbb 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz kell megérkeznie. VIII. A szavazás 1. A szavazás 2015. január 18-én 06.00 órától 19.00 óráig tart. 2. A szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét. A szavazóköri eredmény jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három napon belül megtekinthető. 3. A szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát kilencven nap elteltével a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni.
videri.hu