$('#s6').cycle({
                        fx:  'shuffle',
                        shuffle: {
                          top: -130,
                          left: 270
                        },
                        easing: 'easeInOutBack',
                        delay: -2000        
                      });
                    
                  
Back to news
Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde hírei -
Kiss Zsanett, 2014-03-01
"Táncra, táncra, kisleányok, daloljatok, kisfiúk. Itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút..." /Pálfalvi Nándor/
Az új esztendő első heteinek fontos feladata az iskolába készülő tanköteles korú gyermekek iskolakészültségi vizsgálata. Az iskolakészültségnek több kritériuma van, melynek eléréséhez, a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatásához, a fejlesztéshez, a tevékenységek gazdag kínálatát biztosítjuk óvodai nevelésünk során. A helyzetelemzés és a cél, illetve a pedagógus belátása határozza meg, hogy milyen tevékenységeket kínálunk. Törekszünk arra, hogy a gyermekek képességeinek kibontakoztatásához a lehető legváltozatosabb tevékenységi formákon keresztül juthassanak el. A sokoldalú megközelítések segítik őket az összefüggések felismerésében, az őket körülvevő világ megismerésében. Óvodánkban megvalósuló tevékenységek: játék, környezet megismerése, matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése, verselés-mesélés, mozgás, rajzolás-mintázás, kézimunka, ének-zene, énekes játék. A tevékenységekben a gyermekek ismereteket, tapasztalatokat szereznek önmagukról, egymásról, szülőföldjük értékeiről, hagyományairól, illetve különböző viselkedésmintákat sajátítanak el. Eközben gyarapodik ismeretük, gondolkodásuk, tudatosságuk, az értékekhez való pozitív viszonyulásuk, felelősségvállalásuk és belső értékrendjük. Az iskolakészültségi vizsgálat eredményéről szülői értekezlet keretében tájékoztattuk a szülőket. Horváth Andrásné fejlesztőpedagógusi szakvizsgával rendelkezik, ő minden héten külön foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akiknek szükséges az egyéni fejlesztés. Természetesen folyamatosan konzultálva a gyermekek óvónőivel és közösen megoldva a fejlesztési feladatokat. Az óvoda által kiadott szakvélemény tudatosan és felelősségteljesen átgondolt, hiszen ha a gyermek nem érett az iskolára, az első iskolai évek alatt nem kap pozitív megerősítést, folyamatosan kudarcok érik, ez egész életre meghatározhatja a tanuláshoz fűződő viszonyát. Az idei téli időjárás kicsit szokatlan, évek óta nem tapasztalt enyhe tél, kevés hóval. A néhány havas téli nap újabb élmények átélésének lehetőségét nyújtotta, az önfeledt hógolyózást, amellyel mozgáskoordinációt, állóképességet és ügyességet is fejlesztettünk a friss, tiszta levegőjű udvaron. Alakítottuk a gyermekek egészségmegőrző szokásait, az időjárásnak, a benti meleg és a kinti hideg hőmérsékletnek megfelelő öltözködés gyakorlásával. Az átélt élmények megjelentek a gyermeki rajzokon. Amikor az időjárási tényezők miatt kevesebbet lehetünk az udvaron, mozgásfejlesztésre, mozgásigény kielégítésére tornaszobánk adta lehetőségeket kihasználjuk. Jól felszerelt tornaszobánkban Ayres terápiás mozgásfejlesztő eszközök, és egyéb tornaeszközök biztosítják mozgáskoordináció fejlődését, fejlesztését. Februárban a farsang, a mulatozás, a maskarába öltözés izgalommal teli várakozás a gyermekek számára. Először feldíszítettük az óvodát, csoportszobát, hiszen a külsőségekben megnyilvánuló készülődés ugyanolyan lényeges, mint maga az ünnep. Farsangi szemüveget, álarcot készítettünk különböző technikákkal, amelyekkel díszítettük környezetünket. A közös tevékenységek során gyakoroltuk az alapvető együttműködési szokásokat, az alkotásokban megnyilvánult és fejlődött az önkifejezés, a kreativitás és a képzelet. Tevékenységeink közben verseltünk, mondókáztunk, énekeltünk, mely által fejlődött a gyermekek szókincse, kifejezőkészsége, ritmusérzéke. A várakozás csúcspontja a maszkabál, melyre minden gyermek beöltözött az általa kiválasztott jelmezbe. A jelmezben felvonultunk, a 3 csoport együtt is ünnepelt, elmondtak erre az alkalomra tanult tréfás versikét, táncoltunk, mulatoztunk, vigadoztunk. A csoportokban különböző programokat szerveztek az óvónénik. A táncos mulatozáson kívül tréfás, mókás és versenyjátékokat játszottunk, zsákbamacskát sorsoltunk, közben pedig az esztétikusan megterített ünnepi asztalon lévő süteményt és gyümölcslét fogyasztottuk. A hagyományok ápolása, a közös készülődés, az együttesen átélt élmények kis közösségünk összetartozásának legnagyobb felhajtóereje. A Szülők Közössége által szervezett, már hagyománynak számító farsangi batyus bált február 8-án tartottuk meg, melynek bevételét a gyermekek fejlesztését szolgáló eszközökre, gyermekprogramok szervezésére fordítjuk. Szilvás Andrea a Szülők Közösségének elnöke és tagjai lelkiismeretes és fáradhatatlan munkájukkal sokat tettek a rendezvény sikeréért. A bál Várhelyi Zoltán és a tanakajdi Gitár club előadásával kezdődött, melyet a nézőközönség tapssal jutalmazott, a Szülők Közössége pedig megvendégelte az ifjú előadókat. Németh István fergeteges zenéje fokozta a jó hangulatot, a bál hajnalig tartott. Éjfélkor tombolasorsoláson értékes nyeremények találtak gazdára. Ezúton is szeretném megköszönni a felajánlásokat, minden egyéb támogatást, valamint a jó hangulatú részvételt. Tájékoztatni szeretnék minden óvodai nevelésünk iránt érdeklődőt, hogy 2014. április hónapban nyílt napot tartunk, melynek pontos időpontjáról a későbbiekben értesítést adunk. Óvodánk nyitottságára jellemző, hogy előzetes egyeztetés után bármikor szívesen fogadunk minden kedves érdkelődőt. "Mert a farsang februárban nagy örömöt ünnepel: múlik a tél, haja-huj, s a tavasznak jönni kell." /Pálfalvi Nándor/ Papp Istvánné óvodavezető
videri.hu